Via dhr. Bertens uit Amersfoort kregen we een aantal hele mooie zaken binnen. O.a. konden we de collectie uitbreiden met een composteur (dateerapparaat voor Edmonson kaartjes), enkele stationsstempels van Friese stations, een plombeertang voor het verzegelen van goederentreinen (met vele zegels waarop het NS logo staat) en vervoersbewijsjes uit het begin van de vorige eeuw. Het betreffen verschillende maatschappijen uit Nederland.
Het meest bijzondere voor ons zijn echter enkele vervoersbewijsjes van de Nederlandsche Tramweg Maatschappij, gevestigd te Heerenveen. Deze zijn gebruikt voor een 1e klas reis van Lemmer naar Groningen op 14 September 1914.