Ook afgelopen zaterdag werd er weer gewerkt in het station en hoewel het weer ’s morgens vroeg niet veel goeds voorspelde, konden er toch buitenwerkzaamheden worden verricht.
.
Zoals aan het meest oostelijke raam aan de straatzijde, waar nog twee oude voorzetramen voor de oorspronkelijke kozijnen waren geschroefd. Het wegkappen van de oude stopverfrand was een heel karwei, maar aan het eind van de middag kon toch nieuw glas geplaatst worden, waarmee de straatkant er steeds weer wat toonbaarder uit gaat zien.
 
Binnen werd ondertussen stevig doorgewerkt in het magazijn om de oude pleisterlagen te verwijderen. Grote premie hierbij was, dat niet alleen de plaats waar de muur van het kantoor had gezeten zichtbaar werd, maar vooral het kleine loket tussen kantoor en achtergang duidelijk in de muur aanwezig bleek.

Links het deurkozijn van de deur tussen magazijn en kantoor met direkt daarnaast de vertikale strook stenen, waar vroeger de muur gezeten heeft en in het midden het (gedeeltelijk)schoongekapte loket(je), wat dichtgezet is met helderrode bakstenen. Dit loket zal uiteraard weer in ere worden hersteld. Rechts de (later) geplaatste muur van de huidige toiletruimte.