De afgelopen weken is de ‘Werkgroep tuinonderhoud’ erg actief geweest in de tuinen van het stationsgebouw.Ten westen van het station zijn grote hoeveelheden onkruid en andere woekerplanten verwijderd. Mede hierdoor is het aanzien van het station weer flink verbeterd. Binnenkort krijgt het tuinonderhoud een vervolg.

Zie voor dit onderwerp ook de pagina ‘In en om het station 2005‘.