Op 23 november jl. is aannemersbedrijf Blokzijl begonnen met de voorbereidingen voor de afbouw van het stationsgebouw. Allereerst wordt het gebouw wind- en waterdicht gemaakt, zodat er binnen gewerkt kan worden.


Vanmorgen is men begonnen met het plaatsen van de dorpels en neuten in de deuropeningen aan de perronzijde.