Ook deze zaterdag werd er door de vrijwilligers hard gewerkt om het station weer een beter aanzien te geven. Zo werd er danig gesnoeid in wat in de toekomst de “tuin” van het museum zal worden aan de oostkant van het station.

 De enorme berg takken op het plein getuigt van deze snoeiarbeid.

Aan de perronkant werd “raam 4” weer van een sponning voorzien, in de vorm van de bovenkanten van twee van de oude deuren. Deze sponning was namelijk niet meer aanwezig en daarom kon in dit raam (nog) geen glas komen.

Nu is dit weer mogelijk en zo zal nu het station binnenkort weer kompleet van alle ruiten zijn voorzien.
 
Aan de straatzijde werd verder gewerkt aan het schuren en in de grondverf zetten van de kozijnen. Ook worden alle ruiten weer met stopverf vastgezet.

Stukje bij beetje komt het geheel er weer gaaf uit te zien, nu vandaag weer drie kozijnen in de westvleugel in de grondverf zijn gezet.