Af en toe krijgen we spulletjes die van echte treinen af komen. Zo schonk dhr. P. Hönigsberger uit Waddinxveen ons deze week dit klasse bordje (ong.25x18cm). Deze zaten op meerdere plekken bevestigd op de buitenzijde van de treinen. Deze is dus afkomtig van een gedeelte met een tweede klasse coupé. Dergelijke bordjes zijn op meerdere treinen gebruikt. Onder andere op het Mat’36 materieel van NS. In die tijd had je zelfs nog de derde klasse. Op internet en in boeken zijn hier nog foto’s van terug te vinden. Wij zijn zeer blij met dit soort sfeervolle voorwerpjes.
Deze week kregen we ook nog vier bijzondere boekwerkjes nagezonden. Het betreft vier werkjes uit de Spoorwegserie. De NS heeft deze uitgegegen om meer begrip te kweken bij reizigers voor het werk van de Spoorwegen. Het geeft een goed beeld van de spoorwegen in die tijd en wel begin jaren’40!

 Spoorwegserie40.JPG
     Het klasse bordje                                                           De boekjes uit de spoorwegserie