Het station is afgelopen zaterdag beschadigd door de hevige stormwind. Voor de derde keer na een storm bleek, dat een aantal dakpannen niet stormvast ligt op de uiterste zuidwesthoek. Door de brede dakgoot is er geen gevaar voor passanten, maar je weet maar nooit. Wandelaars wordt dan ook aangeraden niet vlak langs de perronkant van het station te lopen. Het euvel zal zo spoedig mogelijk worden verholpen.

Inmiddels is het dak gerepareerd (21-01-’05)