De schilderwerkzaamheden aan de straatzijde van het stationsgebouw vorderen gestaag. Langzaam maar zeker wordt het stationsgebouw teruggebracht in de geel-bruine kleurstelling.


De (tijdelijke) ‘hoofdingang’ van het station in de geel-bruine kleurstelling.

Het is de bedoeling dat de straatzijde van het stationsgebouw deze zomer met behulp van vrijwilligers wordt geschilderd, om zo het aanzien te verbeteren. Klik hier voor een verslag van deze en andere werkzaamheden in 2005.