Op 7 maart jl. vond in de bibliotheek in Zuidbroek de presentatie plaats van het eerste boek van het NNTTM. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de heer Gerritsen, gedeputeerde van de provincie Groningen.


Eerst was er een kort welkomstwoord voor de voorzitter, de heer Jur Stavast, die onder meer vertelde dat het de bedoeling is dat er een serie boeken gaat verschijnen waarin de geschiedenis van spoor en tram in Noord-Nederland beschreven zal worden en waarvan dit boek dus de allereerste is.


Wim Mensinga tijdens zijn speech. Foto: Herman Frankot.

Daarna kreeg Wim Mensinga, een van de auteurs, (co-auteur de heer Wim Boon was helaas niet aanwezig) de gelegenheid te vertellen, hoe het boek tot stand was gekomen.


Daarna overhandigde secretaris Rowin Penning het eerste exemplaar aan gedeputeerde Gerritsen, die in zijn dankwoord het initiatief prees van de stichting, die er volgens hem steeds in slaagt de pers te halen met allerlei acties die geld in het laatje brengen.


Gedeputeerde Gerritsen krijgt het eerste exemplaar overhandigd. Foto: Herman Frankot.15.000 Euro


 


De heer Gerritsen bracht ook nog een kado mee, in de vorm van een bijdrage van de stuurgroep oost, een bestuurlijk samenwerkingsverband van alle Oost-Groninger gemeenten, waterschap en de provincie Groningen.


Die waren rond het middaguur voor de laatste keer bijeengekomen, omdat het samenwerkingsverband wordt opgeheven en zij besloten het NNTTM een bijdrage te geven van 15.000 Euro.


Een fijn kado, waarmee de realisering van het museum weer een stuk dichterbij is gekomen.


Langs deze weg willen we ook graag de bibliotheek in Zuidbroek bedanken voor de prettige samenwerking.

Wilt u dit boek ook bestellen? Klik dan hier: http://www.nnttm.nl/actie.
Begunstigers* van het NNTTM betalen slechts € 10,00. Overige geïnteresseerden betalen € 12,50. Exclusief € 2,00 verzendkosten.
*) Donateurs en sponsoren. Geldt niet voor certificaathouders dakpannenactie.