7 april heeft het stationsgebouw zijn definitieve hoogte bereikt, door het aanbrengen van een pinakel op het hoge middengedeelte van het gebouw.

 

Het plaatsen van de piek is begonnen.


Vroeger stonden er drie pinakels op het gebouw; één op het middendeel en twee op de zijvleugels. Ook die laatste twee worden nog geplaatst.

 

Vanaf de perronzijde is duidelijk te zien dat het station zijn oude vorm langzaam maar zeker terug krijgt.