Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is op zoek naar nieuwe donateurs. De afgelopen maanden heeft het NNTTM diverse werkzaamheden uitgevoerd in en rond het stationsgebouw. Deze werkzaamheden zijn deels tot stand gekomen met sponsoring, en deels uit eigen middelen bekostigd.

Om de financiën weer wat aan te vullen is de stichting op zoek naar nieuwe donateurs. Draagt u het NNTTM een warm hart toe, wordt dan nu donateur van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum. U bent al donateur vanaf € 10,00.

Als u nu donateur wordt, geldt dat voor 2006. Bij een bedrag vanaf € 15,00 ontvangt u vier keer per jaar het donateurs-informatieblad. Bovendien krijgt u in dat geval ook de exemplaren van 2005 nog thuisgestuurd.

Klik hier om u aan te melden als donateur. Zonder de steun van donateurs kan het NNTTM niet bestaan!