Afgelopen zaterdag, 24 september, waren een tiental vrijwilligers van het NNTTM al vroeg uit de veren. Doel was het zwerfvuil-vrij maken van het stationsgebied en de omliggende woonwijk. Ook het hertenkamp en het industrieterrein werden door de vrijwilligers ontdaan van rommel.

Op de onderstaande foto het zwerfvuilteam, met in het midden de ‘opbrengst’ van een ochtendje hard werken. Onder de gevonden voorwerpen ondermeer twee fietsen (opknappertjes…), rollen tapijt en CD-hoesjes.


Het zwerfvuilteam. V.l.n.r. Cor, Herman, Wim, Geery, Jolanda, Guus, Angela, Eisse, Rowin en Bettie.