Enige tijd geleden heeft het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum een inzending gedaan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit was in het kader van de Tine Clevering-Meijer Prijs 2015. Eén van de eisen was dat de inzending voorbeeldstellend en vernieuwend moet zijn. Daarnaast is het thema van dit jaar ‘geschiedenis’.

Het NNTTM heeft een inzending gedaan ter promotie van de in het museum gebruikte NFC-technologie. Deze technologie wordt in het museum veelvuldig gebruikt om – door middel van beeld, geluid of tekst – extra informatie te geven.

Zo geeft meneer Baron door middel van NFC in elk vertrek informatie over waar het vertrek voor werd gebruikt en hoe het leven van een stationschef er anno 1920 uitzag:

 

Vorige week is bekendgemaakt dat het NNTTM, tezamen met nog twee andere organisaties is genomineerd voor deze prijs.
Deze prijs wordt uitgereikt in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen op 28 mei a.s. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van € 5.000 en een beeldje van kunstenaar Eddie Roos.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft de Tine Clevering-Meijer Prijs in 1993 ingesteld. Het is een aanmoedigingsprijs die jaarlijks wordt toegekend aan personen en instellingen voor activiteiten op het werkterrein van het fonds, te weten: geschiedenis en letteren, beeldende kunst, muziek, theater en natuur en wetenschap