Goudspoor business club

Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum is één van de culturele parels in de provincie Groningen. Wat in 2001 is begonnen als publiek initiatief is uitgegroeid tot publiekstrekker. Met wederom een groeiend aantal bezoekers wordt de basis gelegd voor een gezonde exploitatie van het museum.  De restauratie van het station is mede mogelijk gemaakt door een combinatie van fondsen, subsidies vanuit de overheid en sponsoring vanuit het bedrijfsleven.

 

We willen graag wat terug doen voor de ondernemers in de regio en hebben daarom de Goudspoor Business Club opgericht. We organiseren ondernemersavonden waarbij de opzet is  om elkaar in een informele sfeer te ontmoeten en elkaar te vinden in de vorm van hulp, ondersteuning, expertise en advies. Zo wordt er bijvoorbeeld stil gestaan bij de fondsenwerving. Iets wat ook voor u interessant kan zijn, er zijn immers ook fondsen en investeringssubsidies voor ondernemers beschikbaar.

Daarnaast willen we ondernemers ook de primeur geven van onze uitbreidingsplannen voor zowel het interieur als het exterieur. Want we zijn ambitieus. Maar dat was de restauratie van het oude vervallen station in 2001 ook. Het zou per slot van rekening afgebroken worden. Deze ambitie hebben we inmiddels waargemaakt.

Uiteraard is er ook uitgebreid de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen en een rondleiding door het museum  te krijgen.