Het modelspoorweekend, dat gepland was voor 19 en 20 september a.s. was gepland gaat helaas niet door.
Vanwege de corona-maatregelen en de onzekerheden hieromtrent is het bestuur van mening dat het niet verantwoord is om het evenement doorgang te laten vinden. Deze beslissing heeft het bestuur lang voor zich uitgeschoven en het valt zwaar, maar zoals bekend zijn alle evenementen tot 1 september 2020 sowieso verboden. Voor de periode daarna is nog veel onduidelijkheid.

We hopen in maart 2021 weer een kinderweekend te kunnen organiseren. Voor het modelspoorweekend hebben we eveneens goede hoop dat dit in september 2021 wel doorgang kan vinden.