Mede door de enorme lijst van nieuwe spullen die het NNTTM de afgelopen periode heeft ontvangen, is de collectielijst van het museum weer bijgewerkt.

De lijst is niet compleet, maar geeft een goed overzicht van de spullen die het NNTTM in haar collectie heeft.

Het is de bedoeling dat de totale collectie van het NNTTM in 2006 en 2007 wordt geïnventariseerd en geregistreerd.