Kris-kras door Friesland

Een reis door de tijd

De “Friese tram” en “It Dokkummer lokaeltsje” hebben in het begin van de vorige eeuw een aanzienlijk deel van het railvervoer in Friesland bepaald.

Een personentram van de NTM met locomotief 9 nadert het tramstation van Franeker, 1935.

De “Friese tram”, officieel genaamd Nederlandsche Tramweg Maatschappij, had tramlijnen door geheel Friesland tot en met de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. In Noord-Friesland had de Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij haar spoorlijnen. De maatschappij was in de volksmond ook bekend als “It Dokkumer lokaeltsje”.

De “Friese tram’ en “It Dokkummer lokaeltsje” bestaan al meer dan zeventig jaar niet meer. Vergeten zijn ze niet. In het landschap zijn vandaag de dag tastbare bewijzen te vinden in de vorm van voormalige tracés, straatnamen, bruggen en stationsgebouwen.

In deze lijn draagt de expositie bij aan de herinnering en toont het een boeiend verhaal over de opkomst en ondergang van deze maatschappijen. Beeldmateriaal, authentieke voorwerpen en interactieve onderdelen nemen u mee naar het
verleden.

NS-diesellok 2518 tijdens de laatste rit van Holwerd naar Dokkum, 31 maart 1972.

De “Friese tram” en “It Dokkummer lokaeltsje” hebben in het begin van de vorige eeuw een aanzienlijk deel van het railvervoer in Friesland bepaald.
De “Friese tram”, officieel genaamd Nederlandsche Tramweg Maatschappij, had tramlijnen door geheel Friesland tot en met de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel. In Noord-Friesland had de Noord-Friesche Lokaalspoorweg-Maatschappij haar spoorlijnen. De maatschappij was in de volksmond ook bekend als “It Dokkumer lokaeltsje”.

De “Friese tram’ en “It Dokkummer lokaeltsje” bestaan al meer dan zeventig jaar niet meer. Vergeten zijn ze niet. In het landschap zijn vandaag de dag tastbare bewijzen te vinden in de vorm van voormalige tracés, straatnamen, bruggen en stationsgebouwen.

In deze lijn draagt de expositie bij aan de herinnering en toont het een boeiend verhaal over de opkomst en ondergang van deze maatschappijen. Beeldmateriaal, authentieke voorwerpen en interactieve onderdelen nemen u mee naar het
verleden.

Een reis door de tijd, kriskras door Friesland.