De komende weken zullen er in verband met de realisatie van een thema-expositie over de rol van de spoorwegen in de Tweede Wereldoorlog, extra vrijwilligersavonden zijn.

Deze vinden plaats op de donderdagavond, vanaf 19.30 uur in het stationsgebouw.Het is ondermeer de bedoeling dat de wachtkamer ’tentoonstellingsgereed’ wordt gemaakt, door het aanbrengen van een – tijdelijk – plafond, alsmede schoonmaak- en opruimactiviteiten.

Het stationsgebouw zal op 4 (na 20.00 uur), 5, 7 en 14 mei geopend zijn voor het publiek.