Van de heer Van der Molen uit Groningen kregen we drie bijzondere items. Het betreffen kniptangen van ingangscontroleurs. In het verleden is er een periode geweest dat je voor het betreden van het perron al je vervoersbewijsje, danwel je perronkaartje moest laten zien. Veel mensen zullen zich dit nog kunnen herinneren.
Twee van de tangen zijn van het Hoofdstation Groningen. (GN4 en GN7). De derde tang is van het station Baflo (BF). Aan deze tangen is veel af te lezen.
Alleereerst zien we bij de tangen van het hoofdstation dat er nummers achter de stationscode staat. Daar waren namelijk meerdere ingangscontroleurs actief. Door het nummer achter de code kon men bij klachten/complimenten meteen de juiste spoorwegambtenaar traceren. Op Baflo was er maar één ingangscontroleur, vandaar dat er geen extra nummer nodig was. Een andere bijzonderheid van de tang van Baflo is, dat er op de keerzijde het NS-Logo ingestanst staat. Het betreffende logo is gebruikt van de jaren’40 tot 1968. Het is een gestyleerd ‘gevleugeld wiel’.
In oude NS-kaartjes kun je vier verschillende vormen ‘knipjes’ aantreffen. 1.: Driehoekje van de ingangscontrole. 2. Rondje van de (hoofd)conducteur. 3. Sterretje van de treincontroleur, de chef van de (hoofd)conducteurs. 4. Vierkantje van de controleur van de stoomveer Enkhuizen-Staveren.

We zijn dus zeer blij deze items van de Groningse stationshistorie aan de collectie toe te kunnen voegen.