Nieuwsbrief nummer 9 is verschenenVrijdag 7 augustus jl. is het nieuwe informatieblad voor begunstigers verschenen. In dit nummer is er ondermeer aandacht voor bijzondere foto’s van het voormalige station Froombosch (Woljerspoor). Ook wordt de werking van een stoomlocomotief uitgelegd. Daarnaast wordt er teruggekeken naar het jaar 1959. Het jaar waarin het station Zuidbroek werd verbouwd en ondermeer de beide zijvleugels werden ingekort.

Het informatieblad is het officiële orgaan van de Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum en verschijnt vier ker per kalenderjaar. Donateurs, sponsoren en vrijwilligers van de stichting otvangen het magazine gratis. De prijs van losse nummers bedraagt € 1,00.