Opening “Speuren naar sporen van het Woldjerspoor”