Om de juiste kosten voor de gehele restauratie (en dus ook de nieuwbouw van de beide vleugels en de bovenbouw) te kunnen begroten, werd gekeken of de fundamenten van de verdwenen vleugels nog aanwezig zijn.

Aan de zuid-oosthoek werd op 8 meter uit de zijgevel een proefsleuf gegraven en op 30 cm diepte bleek de 50 cm brede fundering nog aanwezig en in zeer goede staat te zijn. Op de foto kijkt u tegen de oostkant aan met links de perronzijde. Volgens het bestek gaat de fundering tot 120 cm onder het maaiveld en is ook 120 cm breed aan de basis. Opvallend links-onder op de foto de koperen aardleiding, mogelijk een bliksemafleider?