Vandaag zijn zo’n 300 uitnodigingen voor onze happening op 23 december a.s. verstuurd naar onze sponsoren, donateurs, vrijwilligers en andere genodigden. Zie hieronder de stapel met uitnodigingen, kort voordat ze naar de brievenbus gingen.Uiteraard is iedereen die dag van harte welkom. De toegang is (uiteraard) gratis.