TREIN & TRAM MUSEUM
3 Noord-Nederlands Trein & Tram Museum in Zuidbroek vordert gestaag
3 Stichting heeft nog 2 ton nodig
voor restauratie van treinstation
uit 1865
Zuidbroek “Dit pand wordt een toeristische
Door René Beishuizen
trekker van formaat.” Voorzitter Jur Stavast
van Stichting Noord-Nederlands Trein &
Tram Museum in Zuidbroek zegt het zaterdagmorgen
vol vertrouwen. “Het eerste jaar
mikken we op 2500 bezoekers. Het tweede
jaar op 5000 en in het derde jaar moeten we
7500 bezoekers halen. Dit zijn reële getallen.
Ditmoetenwe halen”, zegt secretaris en vicevoorzitter
Rowin Penning.
Al elf jaar is de stichting in deweer om het
treinstation van Zuidbroek te verbouwen tot
een museum annex multifunctionele ruimte.
Daarvoor is 1,3 miljoen euro nodig. “We
hebben nog 2 ton nodig. Er lopen nog aanvragen
bij fondsen”, zegt Stavast.
Wie het in 1865 gebouwde station bezoekt,
ziet dat ernog veelmoet gebeuren. Stavast en
Penning tonen de begane grond. “Hier komt
een lift”, zegt Penning. “Het is niet verplicht,
maar een gerespecteerd museum heeft dat
wel.” De ruimte van de stationschef wordt in
ere hersteld. “Dit wordt een kinderruimte.”
Kinderen kunnen daar straks actief bezig
zijn. “Het wordt geen stoffig museum”, lacht
Penning. “De vleugel aan de westkant, wordt
verhuurd aan het bedrijfsleven.”
De bovenverdieping wordt ingericht als
multifunctionele ruimte. “Hier kunnen diapresentaties,
lezingen en presentaties worden
gegeven. Het bedrijfsleven kan de zaal
huren en ook kunnen hier huwelijken worden
gesloten”, zegt Penning. De Model RailgroepVeendam
krijgt onderdak in een ruimte
op de bovenverdieping. Penning: “Die hebben
in Veendam ruimtegebrek en komen
hier naar toe. Hier krijgt hun grote baan een
plek. Ze zijn open als het museum ook open
is en ze werken met eigen vrijwilligers.”
Op de begane grond worden enkele hoge
zalen (1e en 2e klasse wachtkamers) ingericht
als expositieruimte. Daarin is onder
meer plaats voor de collectie Boerman. Die
bevat onder meer 3000 spoorwegboeken en
periodieken en 500 kleuropnamen van de
Nederlandse Spoorwegen uit de jaren zeventig
en tachtig van de vorige eeuw.
Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram
Museum wil samenwerken met partners.
Een van hen is Hotel Hulsebos, gelegen aan
de overkant van de weg. Iets in de vorm van
bezoekers een arrangement aanbieden; na
een bezoek aan het museum een maaltijd
nuttigen bij de overbuurman.
Stavast ziet een vorm van samenwerking
metmuseumspoorlijn STAR ook best zitten.
Deze trein rijdt vanuit de Kanaalstreek tot
Veendam en rijdt dan terug. “Wij hopen dat
de STARin 2013 over de rails van ProRail mag
doorrijden naar Zuidbroek.”
“We willen deze regio versterken. Toeristen
moeten hierheen komen om Stadskanaal,
Zuidbroek, De Remise in Bad Nieuweschans
en het Noordelijk Busmuseum in
Hoogezand-Sappemeer te bezoeken. Dan
kan hij bij Hulsebos of Van der Valk over-
Donateurs
De stichting heeft bijna tweehonderd
donateurs. Die betalen 10 of 15 euro per
jaar. Met deze inkomsten en bijdragen van
sponsors kan de stichting de lopende
kosten betalen.
nachten”, aldus Penning. Voor het zover is, is
er nog veel werk te verrichten. Vijf tot zeven
vrijwilligers zijn hard aan het werk. Via de
reclassering wordt op de zaterdag ook nog
hulp geboden.
Het’wo’rdt
geen
stoffig
museum
¬ Er wordt
hard gewerkt
om treinstation
in Zuidbroekweer
in
volle glorie te
herstellen.
Foto’s: Ida F.
Mulder