Comité van Aanbeveling NNTTM

Ten tijde van de restauratie van het station (2008-2014) bestond het Comité van Aanbeveling van het NNTTM uit de onderstaande personen.

Provincie Groningen: de heer M.J. van den Berg
Rijksmuseum Amsterdam: de heer W.M.J. Pijbes
Stichting Oude Groninger Kerken: de heer P.G.J. Breukink
Rabobank Zuid- en Oost Groningen: de heer J.H. Scholte
VNO/NCW Noord: de heer L. Zwiers
RTV Noord: de heer G. Lensink