Wederom kregen we iets bijzonders geschonken. Van dhr. Willem Hendriks kregen we een bijzondere penning. Deze bleek nog specialer dan we in eerste instantie dachten. Via dhr. Leo Boer kregen we informatie over de achtergrond.
Deze penningen werden kort na de 2e Wereldoorlog aangemaakt, met op de achterzijde een afbeelding van het toen net nieuwe NS-logo (Een gestileerd gevleugeld wiel met de letters NS erin). Ze waren bedoeld voor treinpersoneel en/of treincontroleurs, die in burger dienst deden. Tijdens de oorlog had de NS veel materieel verloren. Een gevolg hiervan was, dat er vlak na de oorlog de meest vreemde, buitenlandse rijtuigen in dienst van NS waren. Dit leidde er echter o.a. toe, dat de reizigers het niet meer zo nauw namen met de geldende verboden. De NS vond dat ze hier tegen op moest treden. Hiertoe gelastte ze sommigen van het controlerend personeel en treincontroleurs dienst te doen in burger. Met deze penning konden deze NS ambtenaren zich zonodig legitimeren.
De betreffende penning is van oud-spoorman Teunis Berkhof geweest. Hij was van 1 Mei 1950 tot zijn pensionering op 1 Januari 1961 werkzaam als inspecteur bij het Inspectiebureau Nijmegen. Vanuit zijn verantwoordlijkheid bij dit bureau heeft hij deze penning als een nostalgisch voorwerp willen bewaren. We zijn dan ook zeer blij dat dit bijzondere item hierdoor de tand des tijds heeft doorstaan en dat wij het hebben kunnen toevoegen aan onze collectie. Op de foto’s zijn de beide zijden van de penning te zien. De doorsnede is 4 cm. Dhr. Berkhof vierde in 1940 zijn 25 jarig dienstjubileum (toen nog in de functie van chef-commies). We waren blij verrast, dat we met de penning ook zijn jubileumsacte kregen meegestuurd. Dit zijn mooie aanwinsten voor onze collectie.