Van dhr. Hans Luttmer, een telg uit een echte spoorfamilie, kregen we een flink aantal bijzondere documentjes van zijn opa. Deze was als spoorman van 1898 tot 1936 werkzaam op het emplacement van Hoofdstation Groningen. Dit heeft hij gedaan in de functies van Arbeider-Wisselwachter en Seinhuiswachter, tot hij uiteindelijk vanaf 1911 tot zijn pensioen werkte als Eerste Seinhuiswachter. De documentjes zijn allen uit de eerste helft van de 20e eeuw. De eersten zijn dan ook nog van de MeSS (Staats Spoorwegen). Het betreffen documentjes over salarisverhogingen, promoties en zijn pensioen. Er is veel uit af te lezen. Zelfs maatschappelijke zaken. Zo lag zijn salaris in 1930, door de crisis, zo’n 141 gulden lager per jaar dan in 1920. Voor die tijd een gigantisch bedrag. Maar toch bleven het trotse spoormannen. Op de foto’s, die we van dhr. Luttmer toegemaild kregen, zien we de opa van dhr. Luttmer, het seinhuis en de documentjes.

20140105seinhuiswachterLuttmer

Eerste Seinhuiswachter, dhr. Gerard Luttmer.

 

20140105seinhuis

Het seinhuis. Op de achtergrond de goederensporen, links van het het seinhuis. Op de achtergrond de goederensporen, links van het hoofdstation. Het seinhuis stond aan de kant van de Hereweg.

20140105papieren

De documentjes.