Vroeger hadden veel grote (staats)bedrijven een eigen harmonie-orkest. Zo ook de Nederlandse Spoorwegen. En deze bestaat heden ten dage nog steeds. Gezien het feit, dat het natuurlijk een kleine groep is binnen zo’n groot bedrijf, zijn de spulletjes en uniformen hiervan zeldzaam geworden. Van deze harmonie hadden we dan ook alleen twee petten in de collectie (Uit de jaren ’70/’80 en -’90).
Binnen NS waren er van oudsher veel verschillende clubs en verenigingen. (Sport, toneel etc.) De harmonie was daar een belangrijk voorbeeld van.
We zijn dan ook heel blij, dat de familie van Kempen uit Velserbroek ons o.a. een compleet uniform van de NS Harmonie uit de jaren’90 heeft geschonken. Zo kunnen we ook in een thematentoonstelling deze kant van de spoorwegen belichten. Een hele mooie aanwinst.

Foto is aan het laden Foto is aan het laden
Het uniform van de NS Harmonie jaren’90             De bijbehorende pet uit de collectie