Via de familie Hoogstraten kregen we een veelheid aan oude spoorspullen van een oud spoorman, dhr. C.J. Bloem, uit het Hoge Noorden binnen. Tussen de spullen zaten oude voorschriften, seinboeken, formulieren e.d. uit de jaren ’50 en ’60. Verder uniformstukken uit de jaren’70 en een stapel videobanden. Twee voorwerpjes zijn heel bijzonder. Allereerst een sluitbordsein, welke achter op de treinen bevestigd waren (32x25cm). Deze zijn tot halverwege de vorige eeuw gebruikt. Het andere voorwerpje is een uniek documentatiestukje. Het betreft de ‘Dienstregeling aanvangende 19 Mei 1940’ voor de noordelijke spoorlijnen. Dus waarschijnlijk de eerste aangepaste dienstregeling onder de Duitse bezetting. Weer een waardevolle toevoeging aan onze collectie.
Sluitseinbordje50.JPG Dienstregeling40.JPG
Hier ziet u links het sluitseinbordje en rechts de bijzondere dienstregeling van vlak na de Duitse inval.