Op 27 maart jl. was het dan eindelijk zover: het eerste exemplaar van het bidboek van het NNTTM werd aangeboden aan gedeputeerde Gerritsen van de provincie Groningen en aan scheidend wethouder Boddema van de gemeente Menterwolde. Het bidboek zal worden gebruikt om subsidies en fondsen te werven voor de restauratie van het stationsgebouw. ’s Morgens echter kwam eerst RTV-Noord langs om live verslag te doen in het programma Prinsenhof.

Okkie Smit van Radio-Noord staat klaar om met het interview van secretaris Jolanda Hut te beginnen onder het toeziend oog van René Perton van de Provincie Groningen.
’s Middags kwam een grote bus vol genodigden om een presentatie bij te wonen in de hal van het stationsgebouw.

De uitleg van de plannen werd gegeven door voorzitter Rowin Penning door middel van een laptop-presentatie.

Aan het eind waarvan het eerste exemplaar van het bidboek werd overhandigd aan gedeputeerde Gerritsen.

Maar ook scheidend wethouder Ko Boddema kreeg een eerste exemplaar aangeboden onder het toeziend oog van bestuurslid Jan-Ernst Bosscher en secretaris Jolanda Hut.

Beide heren kregen als aandenken ook nog een NNTTM-glas gevuld met paas-eitjes aangeboden.
Het bestuur hoopt, dat met het verschijnen van het bidboek, binnenkort daadwerkelijk kan worden begonnen met de restauratie van het stationsgebouw in de eerste fase, hetgeen inhoudt: de restauratie van het gebouw zoals het er nu staat.
In de tweede fase zal de aanbouw van de beide vleugels en de hoge middenbouw geschieden.