De afgelopen jaren is er door bestuur en vrijwilligers van het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum hard gewerkt aan de restauratie van het voormalige station Zuidbroek.


Het uit 1865 daterende stationsgebouw werd hierbij aan de buitenzijde in oude staat hersteld en de eind jaren ’50 afgebroken zijvleugels en bovenverdieping werden volledig nieuw opgebouwd.


Binnenkort start de tweede fase van het omvangrijke restauratieproject. Dit onderdeel bestaat uit de afbouw en inrichting van het museumstation.


Om de organisatie bestuurlijk te versterken heeft de stichting Jur Stavast aangetrokken. Hij was tot 1 juli burgemeester van Stadskanaal en zal per 1 maart het voorzitterschap van het NNTTM voor zijn rekening nemen. Het huidige stichtingbestuur is blij met deze toetreding.


De huidige bestuursleden Jan Ernst Bosscher en Rowin Penning (nu voorzitter) blijven actief in het stichtingsbestuur als resp. penningmeester en secretaris. Om de slagvaardigheid van het bestuur te handhaven zullen de overige huidige bestuursleden zich als betrokken vrijwilligers gaan toeleggen op andere activiteiten binnen het museum. Daarbij valt ondermeer te denken aan bestuursondersteunende en promotionele activiteiten.


Het NNTTM is druk bezig met de voorbereidingen voor de financiering van de werkzaamheden aan de binnenzijde van het stationsgebouw. Binnenkort wordt de fondsenwerving van deze fase gestart.


Het NNTTM gaat in het oudste stationsgebouw van de provincie een spoorwegmuseum inrichten met daarin aandacht voor de geschiedenis van de spoorwegen in het noorden van Nederland.