Het onderstaande artikel verscheen op 31 augustus in het Dagblad van het Noorden:

Museum in NS-station Zuidbroek
 
Zuidbroek – De gemeente Menterwolde komt met een plan van aanpak voor het NS-station in Zuidbroek. Zo moet het voor de stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum, die het gebouw huurt, makkelijker worden om subsidiegevers aan te schrijven. Uiteindelijk moet dit leiden tot de aankoop van het oude station. (Red.: Dit Plan van Aanpak wordt opgesteld door het bestuur van het NNTTM, in nauw overleg met de gemeente Menterwolde)


Wethouder Mario Post zegt dat de gemeente hetzelfde belang heeft met het in 1865 gebouwde station als de stichting, namelijk een museale invulling. ”Alleen zijn wij bang dat dit niet genoeg is. We moeten bekijken wat er nog meer in gehuisvest kan worden”, zegt Post. De aankoop en aanpak van het gebouw wordt geschat op 350.000 euro.


Post: ”We willen de stichting graag helpen. Maar het college moet wel met een goed plan naar de raad komen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld de EDR, provincie of particuliere financiers.”


De op 17 juli 2001 opgerichte stichting krijgt de hulp van vele vrijwilligers die het stationsgebouw restaureren. De afgelopen jaren zijn er sloopwerkzaamheden uitgevoerd, nieuwe vloeren aangelegd, deuren geplaatst, schilderwerkzaamheden gedaan en ook het reguliere tuinonderhoud is gebeurd.


De stichting heeft het voornemen om in het voormalige stationsgebouw van Zuidbroek het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum te vestigen. De doelstellingen zijn het stichten en instandhouden van een museum dat de historie van het spoorwegnet in het Noorden-Nederland toont. Maar ook het bestuderen, documenteren en archiveren van de geschiedenis van het noordelijk spoorwegnet en zaken die daarmee annex zijn.


©2005 Dagblad van het Noorden/René Beishuizen