De afgelopen weken zijn er – mede met dank aan de vele actieve vrijwilligers, maar zeker ook door de aannemers – weer veel werkzaamheden uitgevoerd in het stationsgebouw.

Zo zijn de authentieke gipsen kroonlijsten geplaatst alsmede de zeer fraaie ornamenten. Ook is alvast een deel van de trapleuning geplaatst, gebaseerd op het origineel uit het station van Assen. Ook een fraai stukje werk.


Naar verwachting zijn de afbouwwerkzaamheden over enkele maanden voltooid, waarna het museum zich kan richten op de opening. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang.