Van mevrouw Dini Walraven, de kleindochter van dhr. Johannes Cornelis Kouwenberg ‘seinwerker bij den aanleg’ kregen we een envelop met leuke inhoud binnen. Hierin zat o.a. zijn Akte van Aanstelling bij de Maatschappij tot Exploitatie van StaatsSpoorwegen uit 1912. Het is al die jaren zeer goed bewaard en zit zelfs nog in de originele envelop.
Voor ons is dit een heel mooi en waardevol documentje, aangezien wij van oorsprong een StaatsSpoorwegen station zijn.
Wij hopen natuurlijk zo veel mogelijk zaken van de StaatsSpoorwegen in onze collectie te verzamelen.
Vanaf 1917 gingen de StaatsSpoorwegen en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij een samenwerking aan, wat uitmondde in de Nederlandsche Spoorwegen.