Studiedag spoorlijn Harlingen-Leer

Bestijg de trein niet zonder uw valies met dromen” – Jan van Nijlen

Op 2 november (9.30-16.30 uur) staat de geschiedenis van de spoorlijn Harlingen-Leer (Duitsland) centraal, op een heel toepasselijke en bijzondere locatie – het voormalige station Zuidbroek. De treinen naar Nieuweschans en Groningen stoppen hier nog steeds, maar in het oude stationsgebouw is nu het Noord-Nederland Trein & Tram Museum gehuisvest. De voormalige woning van de stationschef dient als vergaderruimte.

Op deze studiedag kun je je verdiepen in het wel en wee van deze spoorlijn. Ooit hoopte men Harlingen tot een belangrijke zeehaven uit te kunnen bouwen. Via deze haven zouden de goederen uit Engeland ons land bereiken om vervolgens via deze spoorlijn verder het land in gebracht worden. De lijn zou ook niet eindigen in Nieuweschans, maar via Leer doorgetrokken worden dieper Duitsland in naar het eindpunt Sint Petersburg. Na een periode van bloei bleek dat de spoorlijn hoogstens voor de regio van betekenis was. Alles veranderde in de Tweede wereldoorlog toen de joodse bevolking van Nederland via deze spoorlijn tot diep in het huidige Polen naar de concentratiekampen werd gebracht. Guido Abuys ( Herinneringcentrum Kamp Westerbork)  komt hierover spreken.

Drs. Aldert Timmer zal zijn licht laten schijnen over het eerste gedeelte van de lijn: het traject Harlingen-Leeuwarden. Ook de toekomst van de spoorverbinding met Leer en de grensoverschrijdende betekenis hiervan komen ter sprake.

Wim Mensinga, medewerker van het museum, zal zich bezig houden met het bespreken van onder andere de oorlogsgeschiedenis van het traject Groningen-Nieuwe Schans. Als zoon van  een spoorwegvader zal hij ook vertellen over de dilemma’s waar deze mensen in de oorlog voor kwamen te staan.

Heel interessant is het verhaal van de secretaris van het museum, Rowin Penning. Hij vertelt over het behoud van het station en de uiteindelijke museumbestemming ervan.

Het internationale aspect van deze spoorverbinding zal nadrukkelijk worden betrokken op deze studiedag. Het wachten is nu op het herstel van de spoorbrug over de Eems, waarna ongetwijfeld een belangrijke verbinding met onze buren kan ontstaan. 

Kosten inclusief koffie/thee en lunch: € 20.-. 

Deze studiedag is een samenwerkingsproject van:

  • Stichting Over-en-Weer/Hin-und-Zurück Emmen
  • Heimatmuseum Leer
  • Noord-Nederlands Trein & Tram Museum Zuidbroek

Voor inlichtingen kun je terecht bij Klaas Hoogenboezem (0591-615052).