Het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum organiseert ook deze herfst iedere laatste zaterdag van de maand een vrijwilligersdag. Op deze dagen worden diverse werkzaamheden in of rond het stationsgebouw uitgevoerd. In verband met de feestdagen is de eerstvolgende vrijwilligersdag gepland op zaterdag 17 december a.s. Dit is de laatste vrijwilligersdag van dit jaar.
Het is de bedoeling dat er diverse klussen worden uitgevoerd. Te denken valt hierbij aan tuinonderhoud, schoonmaak en diverse andere werkzaamheden, zoals het verwijderen van loszittend stucwerk.


Het NNTTM probeert de kosten van de restauratie en renovatie te minimaliseren door een aantal werkzaamheden met vrijwilligers uit te voeren.


De vrijwilligersdag begint om 9.00 uur. Heeft u tijd over en draagt u het NNTTM een warm hart toe, steek dan ook de handen uit de mouwen en help mee met het opknappen van het stationsgebouw! De minimumleeftijd voor vrijwilligers is 18 jaar.